Bestuursrecht

Omgevingsrecht

Omgevingsrecht gaat over de ruimtelijke ordening van ons land, het milieurecht en ook de regels over de natuur vallen daar onder. U heeft daar mee te maken wanneer u bijvoorbeeld een bouwvergunning nodig hebt voor de verbouw van uw huis of een vergunning voor uw horecaonderneming.  Maar het is natuurlijk ook van belang wanneer de gemeente of de provincies plannen maken, waar u niet echt blij van wordt.

Kortom, wil de overheid iets van u en u vraagt zich af of dit wel zo maar kan, neem dan contact op met Ellen Koornwinder.

Bestuurlijke boetes

Bestuurlijke boetes zijn sancties waarvoor strenge eisen gelden voor de overheid die ze oplegt. We zien nog vaak genoeg dat de overheid onvoldoende bewijs heeft verzameld om u als overtreder aan te wijzen en een geldige boete op te leggen. Twijfelt u of dit in uw geval ook zo is, schroom dan niet en neem contact op met Ellen Koornwinder.

Bestuursdwang en dwangsommen

Bestuursdwang en dwangsommen zijn middelen van de overheid, zoals gemeenten, provincies en ook het rijk, om burgers en bedrijven te dwingen om bepaalde handelingen uit te voeren of juist te staken. Of deze ‘eisen’ van de overheid ook rechtmatig zijn en dus ook echt van u of uw bedrijf gevraagd kunnen worden, is niet altijd even duidelijk.
Bel met Ellen Koornwinder om te overleggen wat in u geval zinvol is om te doen of te laten.

Sociale Verzekeringen

De verzorgingsstaat brengt veel regels mee, waardoor het lastig is om de rechten en plichten te bepalen. Een wegwijzer in het woud van uitkeringen is dan zeer welkom. Bij overheidsloketten kunt u de voorlichting krijgen over de uitkeringen die worden verstrekt. Twijfelt u over de uitkomst of heeft u een negatief besluit ontvangen neem dan contact op met Ellen Koornwinder voor een juridische check.