Gerrald van de Bunt

Sinds 2013 ben ik actief als advocaat zowel in het familierecht als het strafrecht.

Het familierecht is op veel vlakken een ‘zacht’ rechtsgebied. Het belang van het kind staat vaak voorop, en zo kijkt de rechter ook vaak naar de zaak. Dit vereist in omgangs- en gezagszaken vaak een tactvolle benadering van de zaak, proberen te de-escaleren wordt dan gewaardeerd.  

Anderzijds ben ik ook niet bang om, als het nodig is, hard op de inhoud te zijn. Helaas wordt het familierecht ook gekenmerkt door veel niet onderbouwd geschreeuw, waar hard tegen opgetreden moet worden.

Tot slot heb ik mij toegelegd op het strafrecht. Of het nou verzet tegen een strafbeschikking is, een OM-zitting of een zaak bij de meervoudige kamer van de strafrechter, ik kan u in deze procedures bijstaan. In 2021 heb ik de specialisatiecursus strafrecht van het Willem Pompe-instituut gevolgd.

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Mijn contactgegevens:
E-mail: bunt@juncto.nl
Telefoon: 06-421 214 87

Gerrald is aangesloten bij Advocaatzoeken.nl

Bijzonder curator

Gerrald is tevens opgeleid als bijzonder curator 1:212 BW, waarin hij minderjarigen vertegenwoordigd in zaken over afstamming.