Ellen Koornwinder

Na mijn rechtenopleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam heb ik door meer dan 20 jaar gewerkt in het bedrijfsleven en bij allerlei overheden, zoals gemeenten, provincies en waterschappen. In 2011 heb ik de stap naar de advocatuur gemaakt. Als advocaat bestuurs- en strafrecht speelt de overheid altijd op de één of andere manier een rol in mijn zaken.

Binnen het bestuursrecht ben ik gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Het omgevingsrecht is de verzamelnaam voor alle ruimtelijke ordenings- en milieuzaken, zoals bestemmingsplannen, bouw- en milieuvergunningen en natuurlijk ook de handhavingszaken bij gebrek aan vergunningen.

Naast advocaat bestuursrecht ben ik eveneens strafrechtadvocaat. Ook in het strafrecht heeft u te maken met de overheid, meestal het Openbaar Ministerie, die u een boete oplegt of verdenkt van een overtreding of een misdrijf.

Ik kan u bijstaan op de volgende rechtsgebieden:

  • bestuursrecht
  • strafrecht

Ik heb in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Bestuursrecht

Deze registratie verplicht mij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.