Vaderschap

Als een kind geboren wordt buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap, moet het vaderschap van een kind zelf geregeld worden.
Dat kan op 2 verschillende manieren:
– Erkenning door de vader zelf
– Verzoeken om gerechtelijke vaststelling vaderschap door de moeder 

Bijzonder Curator

Gerrald is als advocaat te benoemen als bijzonder curator 1:212 BW bij de rechtbank Den Haag.

Erkenning 

Erkenning gebeurt in de regel bij de gemeente waar het kind geboren is. Door het kind te erkennen wordt de erkenner de juridische ouder van het kind dat wordt erkend. Om een kind te erkennen heb je geen bloedband nodig: je hoeft dus niet de verwekker van het kind te zijn.  

Voor erkenning is over het algemeen schriftelijke toestemming van de moeder nodig, tenzij het kind 16 jaar of ouder is. Erkenning kan niet plaatsvinden wanneer het kind al 2 ouders heeft.  

Erkenning brengt geen gezag over het kind met zich mee! Dit moet apart geregeld worden. 

Geeft de moeder geen toestemming voor de erkenning, dan kan de vader vragen om aan de rechter vervangende toestemming voor erkenning van het kind. De rechter zal dan beoordelen of dit in het belang van het kind is: er wordt altijd een bijzonder curator voor het kind benoemt. Dat is een advocaat die namens het kind een standpunt zal innemen over het belang van het kind bij de erkenning. De bijzonder curator weegt daarbij alle belangen af.

Erkenning kan alleen in bepaalde gevallen worden vernietigd door de rechter. Bijvoorbeeld in het geval de erkenner niet wist dat hij niet de vader was van het kind, of op verzoek van het kind. 

De juridische band tussen vader en kind ontstaat pas op het moment van de erkenning. Een vader kan met toestemming van de moeder ook al voor de geboorte het kind erkennen bij de gemeente. Dan geldt de erkenning vanaf het moment van geboorte. 

 

Heeft u hulp nodig bij de erkenning? Bel dan Gerrald van de Bunt. 

Gerechtelijke vaststelling vaderschap 

Op verzoek van moeder of het kind zelf kan het vaderschap van een kind worden gerechtelijk worden vastgesteld. Het verzoek moet dan worden gedaan bij de rechtbank, en kan alleen worden toegewezen als vast komt te staan dat het de biologische vader van het kind is, of de ouder die heeft ingestemd met de verwekking ervan (in het geval van een mee-moeder).

De rechtbank zal in dat geval degene waarvan de moeder of het kind aangeeft dat hij de vader is, vragen om een DNA-test te doen. Als uit de DNA test blijkt dat iemand de biologische vader is, zal de rechtbank het verzoek om gerechtelijke vaststelling vaderschap toewijzen.

Wanneer iemand weigert om mee te werken aan een DNA-test, kan de rechtbank daaraan ‘de consequenties verbinden die zij geraden acht‘, dat wil zeggen dat de rechtbank bij weigering van een DNA-test kan besluiten om de man alsnog als vader aan te merken.

Het verzoek om gerechtelijke vaststelling vaderschap moet gebeuren binnen 5 jaar nadat het kind is geboren, of binnen 5 jaar nadat de moeder te weten is gekomen wie de vader is.

Een gerechtelijke vaststelling vaderschap heeft terugwerkende kracht, tot aan de geboorte. Een verzoek kan ook worden gedaan als de vermoedelijke vader niet meer leeft, op die manier zou een kind alsnog kunnen erven van zijn biologische vader. 

Wenst u een verzoek in te dienen om gerechtelijke vaststelling vaderschap, of wilt u zich verweren? Neem dan contact op met Gerrald van de Bunt.

Gerrald van de Bunt

Gerrald van de Bunt

advocaat

Gerrald van de Bunt heeft regelmatig moeders en vader bijgestaan bij kwesties rondom erkenning, gerechtelijke vaststelling en ontkenning van het vaderschap.
Bel: 070 – 209 2690
E-mail: bunt@juncto.nl

Neem contact op

  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.