Strafrecht

Een strafzaak is voor veel mensen een spannende gebeurtenis. De meeste mensen komen slechts een enkele keer in hun leven in aanraking met het strafrecht. Van een strafzitting kan veel afhangen. Straffen kunnen gevolgen hebben voor uw privéleven, uw (toekomstige) werk of bijvoorbeeld uw verblijfsvergunning. Het is dan ook zaak dat u zich laat bijstaan door iemand waar u zich goed bij voelt en die namens u de zaak kan bepleiten.

Vaak zal de zaak ‘rond’ zijn, er is voldoende bewijs, maar het komt ook regelmatig voor dat het Openbaar Ministerie fouten maakt in het onderzoek. Juist dan kunnen wij u helpen om de rechter of het OM te overtuigen dat er geen straf (vrijspraak) of een lagere straf zou moeten volgen. Wij lezen het dossier en bespreken het en bepalen samen met u de beste strategie.

Rijbewijsinvordering

Naast het opleggen van een straf voor het rijden onder invloed volgt vaak ook een invordering van het rijbewijs. De politie neemt direct uw rijbewijs in en binnen 10 dagen na die invordering dient het Openbaar Ministerie te laten weten wanneer u uw rijbewijs terug krijgt. Tegen deze beslissing kunt u een klaagschrift indienen omdat u het niet eens bent met de invordering. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat u uw rijbewijs nodig hebt voor uw werk, in verband met uw lichamelijke conditie of die van een ander. De rechter kijkt dan of uw omstandigheden zwaarder wegen dan het belang van het Openbaar Ministerie. Ook hier kunnen Gerrald van de Bunt en Ellen Koornwinder u bijstaan. Lees verder.

CBR-zaken

Zeer regelmatig doet de politie gerichte controles op alcoholgebruik achter het stuur, maar ook houdt de politie mensen staande wanneer er sprake is van een vermoeden van alcohol- of drugsgebruik achter het stuur. Naast de strafzaak die dan volgt (zie ook hieronder de rijbewijs-invorderingsprocedure), volgt vaak ook een bestuursrechtelijke procedure van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Zij zijn de instantie die rijbewijzen kunnen afgeven, maar ook kunnen inhouden of schorsen wanneer zij vermoeden dat er sprake is van problemen die een veilige deelname aan het verkeer belemmeren.

De CBR-procedure staat volledig los van de strafzaak. Er wordt in principe nauwelijks rekening gehouden met de straf of maatregel die de rechter in het kader van de strafzaak al op heeft gelegd. Zo kunnen zowel het Openbaar Ministerie als het CBR beiden ervoor zorgen dat u het rijbewijs kwijt raakt.

Het CBR ontvangt van de politie bericht dat u bent aangehouden onder verdenking van gebruik van alcohol of drugs achter het stuur. Vervolgens kunnen zij afhankelijk van de situatie bijvoorbeeld een onderzoek naar uw drugs- of alcoholgebruik vragen, de geldigheid van het rijbewijs schorsen of LEMA (Lichte Educatieve Maatregel) opleggen. Tegen dergelijke besluiten kunt u bezwaar instellen.

Het is belangrijk dat u op tijd bezwaar maakt tegen zo’n besluit. Wanneer de bezwaar- of beroepstermijn is verstreken is het zeer moeilijk om nog wat aan het besluit te doen. Als u zich echter op tijd meldt bij Gerrald van de Bunt of Ellen Koornwinder kunnen zij u adviseren of het zinvol is om bezwaar of beroep in te stellen. Zij kennen de wetten en rechtspraak over dit onderwerp.

 

OM-zittingen / Taakstrafzittingen

Sinds enkele jaren is het OM bevoegd om zelf straffen op te leggen, zonder tussenkomst van een rechter. U zult dan ofwel een strafbeschikking krijgen, of uitgenodigd worden voor een zogenaamde ‘OM-zitting’ of ‘Taakstraf-zitting’.

Bij deze zittingen stelt het OM voor dat u een bepaalde straf aanvaardt. Dat is interessant wanneer er ruim voldoende bewijs is en u bijvoorbeeld een bekennende verklaring heeft afgelegd. U hoeft dan niet naar een strafzitting, maar kunt het rechtstreeks met het OM regelen. Als u niet naar de zitting komt of niet akkoord gaat met de aangeboden straf kan het OM u alsnog laten dagvaarden voor de rechter.

Belangrijk is om te onthouden is dat het OM geen rechter is. Hoewel het OM ook moet kijken of het bewijs voldoende is om u te veroordelen komt het regelmatig voor dat het OM ook straffen aanbiedt terwijl er weinig of niet al te sterk bewijs is. Wanneer de zaak dan alsnog bij de strafrechter terecht komt kan er soms alsnog worden vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs.

Een straf die u rechtstreeks van het OM komt, bijvoorbeeld een strafbeschikking of na een OM-zitting, komt ook op uw strafblad. Denk dus niet dat u met het aangaan van een OM-schikking een strafblad voorkomt!