Personen- en Familierecht

Echtscheiding en beëindigen samenwoning

Wanneer mensen uit elkaar gaan lopen de emoties vaak hoog op en zijn er veel zaken die geregeld moeten worden. Wie neemt welke zorg voor de kinderen op zich, hoe verdelen we spullen, hoe regelen we de financiën, wie gaat waar wonen.

Het is dan fijn om een advocaat te hebben die met u meedenkt en vooraf aan kan geven welke bijzonderheden er op zullen duiken. Het nastreven van een onderlinge oplossing heeft de voorkeur, maar vaak zijn de verhoudingen al zo verstoord dat een gesprek al moeilijk is. Een advocaat kan soms nog proberen te bemiddelen, maar vaak wordt er uiteindelijk toch een procedure gevoerd.

Gerrald van de Bunt kan u van advies dienen, maar ook een procedure voor u voeren.

Alimentatie

Alimentatie berekenen is een secuur werk. Er zijn vele variabelen die allemaal invloed hebben op de uiteindelijke alimentatie die betaald dient te worden. Ook heeft de rechtbank haar eigen richtlijnen, die constant in beweging zijn. Het is dan ook zaak om een specialist op deze zaken te zetten. Een alimentatieberekening voor een ondernemer vereist een andere benadering dan voor iemand in loondienst.

Gerrald van de Bunt heeft veel ervaring met het maken van deze berekeningen en het aanbieden en uitleggen van de berekeningen aan zowel client als de rechtbank. Het is immers ook belangrijk dat u begrijpt hoe er precies wordt gerekend.

Omgangszaken

Je kinderen aan een ander meegeven vereist een vertrouwensrelatie over-en-weer. Helaas ontbreekt het hier vaak aan. Bij een echtscheiding of samenwoning is veel gezegd en gebeurd. Dan is er vaak sprake van vertrouwen dat langzaam weer opgebouwd dient te worden. Dat kan bijvoorbeeld in een omgangshuis, waar de vader of moeder onder professioneel toezicht omgang met de kinderen heeft. Dat toezicht is meestal maar enkele malen, maar zorgt er wel voor dat u weer vertrouwen krijgt in de zorg van de vader of moeder.

Heeft u een vraag of omgangsregelingen of zorgregelingen, dan kunt u contact opnemen met Gerrald van de Bunt.