Ondertoezichtstelling

De Raad voor de Kinderbescherming is een instantie in Nederland die namens de Nederlandse overheid taken uitvoert die te maken hebben met kinderen die knel zijn komen te zitten. De Raad doet onderzoek en adviseert rechters over onder andere ondertoezichtstelling of een uithuisplaatsing.

Een ondertoezichtstelling van een kind betekent dat de Raad voor de Kinderbescherming aan de rechter heeft gevraagd om het kind onder toezicht te stellen van een bepaalde instelling (bijvoorbeeld: Leger des Heils, William Schrikkerstichting of Jeugdbescherming). Die instelling kiest dan een medewerker uit (de jeugdbeschermer, die heette vroeger ‘de gezinsvoogd’), die regelmatig op bezoek gaat bij de familie en bekijkt welke hulp er in het gezin nodig is. De gezinsvoogd heeft geen gezag over het kind, maar wel andere bevoegdheden.

Bevoegdheden gezinsvoogd

De gezinsvoogd mag een zogenaamde ‘schriftelijke aanwijzing’ geven. Die aanwijzing moeten de familieleden dan verplicht opvolgen. Ook mag ze allerlei informatie opvragen bij andere hulpverleners. Als de familieleden van het kind, of het kind zelf, niet mee wil werken aan hulpverlening of andere verplichtingen die de gezinsvoogd oplegt, dan kan ze aan de Raad voor de Kinderbescherming vragen of zij de rechter willen vragen om het kind uit huis te plaatsen. 

De bemoeienis van een gezinsvoogd wordt door veel ouders als vervelend ervaren. Veel ouders hebben het gevoel op de vingers worden gekeken en hebben het idee dat de gezinsvoogd dingen doet die niet in het belang van het kind zijn. 

Een schriftelijke aanwijzing kun je ‘vervallen laten verklaren’ door de kinderrechter. Ook kan hij de inhoud hiervan soms wijzigen.

Wilt u hulp bij bezwaar tegen de schriftelijke aanwijzing? Bel dan Gerrald van de Bunt. 

Hulp bij een verweer tegen ondertoezichtstelling

De rechtbank kan een kind onder toezicht stellen of uithuisplaatsen als het kind ‘bedreigd wordt in zijn of haar ontwikkeling’. Dat is niet zomaar het geval. Het toelaten van bijvoorbeeld vrijwillige hulpverlening kan ook al leiden tot het afwijzen van een ondertoezichtstelling.

Als ouders is het daarom verstandig om, als u door de rechtbank wordt opgeroepen voor een zitting waarbij de ondertoezichtstelling behandeld wordt, een advocaat in te schakelen.

De advocaat helpt de ouders bij het opstellen van hun reactie op het verzoek om een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing en staat de ouders bij de zitting bij. Hij kan ook nakijken of het volgens de wet wel mag wat de Raad voor de Kinderbescherming wil.

Onlangs heeft de rechtbank in een zaak van Gerrald besloten om eerst een bijzonder curator te benoemen, die de omgang moet onderzoeken en daarna zal de rechtbank pas beslissen over een ondertoezichtstelling. 

U kunt voor hulp bij ondertoezichtstelling contact opnemen met mr. Gerrald van de Bunt.

Gerrald van de Bunt

Gerrald van de Bunt

advocaat

Gerrald van de Bunt heeft ruime ervaring met het bijstaan bij ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.
Bel: 070 – 209 2690
E-mail: bunt@juncto.nl

Neem contact op

 

  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.