Ouderlijk Gezag

Het ouderlijk gezag berust bij beide ouders in de volgende gevallen:
– Ouders hebben een huwelijk of geregistreerd partnerschap en het kind is tijdens het huwelijk geboren;
– Ouders hebben een huwelijk of geregistreerd partnerschap en het kind is voor het huwelijk erkend door de vader;
– Ouders zijn niet gehuwd of geregistreerd partners en hebben na erkenning gezamenlijk verzocht om het gezamenlijk gezag bij de rechtbank;
– Ouders zijn niet gehuwd en de vader die het kind erkend heeft, heeft van de rechtbank op eenzijdig verzoek ook het gezag verkregen.

Is het kind niet erkend door de vader, dan ligt het gezag alleen bij de moeder.
Is het kind wel erkend door de vader, maar is er niet ook om gezag gevraagd, dan ligt het gezag alleen bij de moeder. 

Dus tenzij ouders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, moet het gezag altijd apart bij de rechtbank worden aangevraagd.
Een gezamenlijk verzoek van ouders kan via de website van de rechtspraak, met behulp van Digid. 

Eenzijdig het gezag aanvragen 

De ouder die het gezag níet heeft, kan het altijd eenzijdig aanvragen bij de rechtbank, via een verzoekschrift. 

De wet stelt dat het uitgangspunt is dat ouders het gezag gezamenlijk hebben, tenzij:
1. er een risico is dat het kind klem komt te zitten tussen ouders;

of
2. het op een andere manier niet in het belang is van het kind dat ouders gezamenlijk het gezag hebben.

1. Klem-criterium: wanneer ouders écht niet met elkaar in overleg kunnen over het kind, en er ook geen verbetering daarin kan optreden in de toekomst, wijst de rechtbank het verzoek om gezamenlijk gezag regelmatig af. Enkel communicatieproblemen zijn alleen onvoldoende om het verzoek om gezamenlijk gezag af te wijzen. 

Wilt u een verzoek doen om gezamenlijk gezag ?

Bel dan Gerrald van de Bunt. 

een gezagsgeschil voorleggen 

Als ouders, die gezamenlijk het gezag hebben, er niet samen uit kunnen komen op een bepaald geschil, dan kan de rechtbank gevraagd worden om een beslissing te nemen.

Voorbeelden van deze gezaggeschillen zijn:

– inschrijving op een school;
– aanvraag van een paspoort;
– op vakantie gaan met de andere ouder;
– verhuizing van het kind met de andere ouder;
– het toedienen van medicatie (denk bijvoorbeeld aan adhd-medicatie);

De rechter kan dan op verzoek van een van de ouders, de toestemming van de andere ouder vervangen. 
De wet schrijft voor dat de rechter altijd moet kijken naar ‘het belang van het kind‘.  

 U kunt hieronder een bericht achterlaten of bellen wanneer u een geschil hebt met de andere ouder en wilt vragen om vervangende toestemming of u daartegen wilt verweren.

Gerrald van de Bunt

Gerrald van de Bunt

advocaat

Gerrald van de Bunt heeft ruime ervaring met het bijstaan bij gezaggeschillen en het aanvragen of verweren tegen gezamenlijk gezag.
Bel: 070 – 209 2690
E-mail: bunt@juncto.nl

Neem contact op

  • Sleep bestanden hierheen of
    Max. bestandsgrootte: 32 MB.
    • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.